ITALKERO STRATOS 5.0 RADIATORE A GAS...

ITALKERO STRATOS 5.0 RADIATORE A GAS BIANCO COMPRESO KIT FUMI

SR50MBM0300